NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji

Mag. Darja Sušnik je pridobila licenco za člana komisije  za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije

 • Vodja delovne skupine v proizvodnji
 • Tekstilni konfekcionar/tekstilna konfekcionarka
 • Vzdrževalec/ka tekstilij
 • Izdelovalec/ka polsti in izdelkov iz polsti
 • Ročni tkalec/ka
 • Delavec/ka za preprosta konfekcijska dela
 • Pomožni vzdrževalec/ka tekstilij
 • Čistilec/ka prostorov

Licene je na podlagi uspešno opravljenega izpita in preverjanja ustreznosti kompetenc izdal Državni izpitni center.

 

Mag. Darja Sušnik izvaja 6 dnevno usposabljanje za pridobitev NPK Vodja delovne skupine v proizvodnji.

1.dan: Proizvodnja in proizvodni proces

 • definicija proizvodnega procesa
 • produktivnost in učinkovitost
 • ključni kazalniki učinkovitosti OEE
 • planiranje procesa
 • predaja izmene

2. dan: Produktivnost in optimizacija

 • Kaizen (kanban, fifo, poka yoka, TPM, SMED)
 • Vitka linija (zapravljanja v proizvodnji in prepoznavanje zapravljanj)
 • 5S metoda za urejeno in varno delovno mesto in okolje
 • SCP statistične metode obvladovanja procesa
 • Sistem stalnih izboljšav

3.dan: Kakovt in orodja kakovosti

 • pojem kakovosti
 • kriteriji kakovosti
 • orodja za zagotavljanje kakovosti
 • osnovne zahteve ISO standarda za zagotavljanje kakovosti
 • princip notranjih kupcev in dobaviteljev

 

4.dan:  Vloga vodje in vodenje delovne skupine

 • vloga vodje
 • osebnost vodje
 • veščine vodenja

5.dan: Komunikacija v delovni skupini

 • kako komuniciram v delovni skupini
 • kako me razumejo drugi
 • reševanje konfliktov
 • moč besednjaka

6.dan: Varno delo in varstvo okolja

 • varstvo pri delu
 • varovanje okolja
 • delavnica: obravnava seminarskih nalog udeležencev