Konferenca zbornice elektro in elektroindustrije

Na GZS je potekala konferenca  Kadri v industriji jutri, na kateri je mag. Darja Sušnik sodelovala s prispevkom "Ustvarjanje, posodabljanje in ohranjanja znana znotraj podjetij".