Urejeno delovno okolje 5S

Kakšno je učinkovito delovno okolje?

  • urejeno
  • varno
  • brez zapravljanj


Standard 5S za delovno okolje

Standard 5S velja za vsa delovna okolja, tako za industrijsko, kot tudi za storitveno dejavnost.

  • proizvodnjo
  • bolnice
  • šole
  • pisarne
  • javno upravo
  • skladišča
  • kuhinje,.....

 

               

 

 

Podjetja, kjer smo sodelovali pri uvajanju standarda 5S

1. Novem car interior design, Žalec  

2. Eti elektroelement d.d. Izlake